Kenelle

Kenelle ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii?

Autan, jos sinua ahdistaa, masentaa tai stressaat liikaa. Tai jos sinun on vaikea asettaa rajoja, tai sinulla on taipumusta asettaa rima liian matalalle – tai korkealle. Voi olla, ettet uskalla edes katsoa riman suuntaan. Välillä elämässä tapahtuu liikaa tai liian vähän, ja se saattaa lamauttaa. Yhtäkkinen iso asia voi tuoda ylitsepääsemättömän tuntuisia haasteita. Joskus elämässä on myös tehtävä isoja päätöksiä. Silloin voi olla paras ratkaisu keskustella ammattilaisen kanssa.

Voi olla, että parisuhteessa ei kaikki tunnu olevan kohdallaan. Terapiaan voit tulla yksin tai yhdessä puolison kanssa. Jo yksi keskustelu voi auttaa parempaan alkuun.

Perheessä voi olla haasteellisessa tilanteessa elävä henkilö, joka saa jo tukea. Muut perheenjäsenet voivat myös tarvita apua arjessa jaksamiseen. Erityisesti äidit saattavat olla kovilla muita tukiessaan ja arkea pyörittäessään.

Minulla on vankka kokemus lasten ja perheiden kanssa toimimisesta. Voin olla tarvittaessa yhteydessä koulun ja oppilashuollon kanssa. Näin lapsen tai nuoren elämää voidaan tukea monesta suunnasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Terapian tavoitteena on keskittyä mahdollisimman hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Menneisyydessä viivytään tarpeellinen aika, mutta pidetään katse kuitenkin tulevaisuudessa, sillä sille voidaan tehdä paljonkin.

Terapiaan voit tulla yksin, perheenä, pariskuntana tai ystävänä. Terapiaan voi tulla myös läheinen, ja tilanteeseen voidaan löytää ratkaisukeinoja myös ilman varsinaisen “potilaan” läsnäoloa. Jos esimerkiksi perheen nuorella on haastava elämänvaihe menossa, voidaan tilanteeseen etsiä keinoja pelkästään vanhemman tai vanhempien kanssa.

Lyhytterapia on mielen hyvinvoinnin tukemista, se ei ole psykoterapiaa. Mikäli lyhytterapia ei ole riittävä hoitomuoto, ohjaan sinut eteenpäin lääkärille tai psykoterapiaan.

Teen myös työnohjausta eli työyhteisöjen terapiaa.

Ota yhteyttä, niin katsotaan sinulle sopiva kokonaisuus.

– Riia