Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 3.8.2022

terapiariia.fi

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Riia Juonala
044 253 6444
riia.juonala@gmail.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Riia Juonala
044 253 6444
riia.juonala@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Yhteydenotot

Mitä tietoja minusta kerätään?

Yhteydenottolomakkeen kautta tulleissa yhteydenottopyynnöissä pyydetään lähettäjän nimi ja sähköpostiosoite.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytän tietoja erillisessä lisäosassa, joka säilyttää yhteydenottolomakkeen kautta tulleet tiedot mikäli sähköposti ei jostain syystä tulisi perille.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Henkilökohtaisia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Evästeet

Sivuillani ei käytetä markkinointi- tai statistiikkatyökaluja, jotka keräisivät käyttäjistä henkilökohtaista dataa.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

Tarkistusoikeus
Oikaisuoikeus
Oikeus peruuttaa suostumus
Poisto-oikeus

Tarkistus- ja poistopyynnöt toimitetaan sähköpostitse rekisterin pitäjälle.